Vanliga frågor och svar

Studiemedel och kostnader

En yrkeshögskoleutbildning är studiemedelsberättigad under hela studietiden. Detta gäller även när du är ute på din praktik – LIA. Utbildningens terminstider du ska ange hos CSN hittar du under avsnittet ’Viktiga datum’.

Du som student måste själv ta kontakt med CSN för att kunna ansöka om studiemedel. Alla dokument du behöver för att ansöka om studiemedel hittar du på Centrala studiestödsnämnden – CSN

Vi tar inte ut några avgifter för själva utbildningen. Du får dock själv stå för inköp av litteratur samt eventuella resekostnader till och från skolan samt dina LIA-platser under utbildningen.