Vanliga frågor och svar

Tidsplan för antagningsprocess och terminstider

TIDSPLAN FÖR 2019 ÅRS ANTAGNINGSOMGÅNG

 

11 februari                                  Ansökan öppnar

15 april                                        Sista ansökningsdag

Vecka 16-18                               Handläggning av inkomna ansökningar

Vecka 19                                     Besked om urvalsprocess

Vecka 20-21                               Urvalsmoment sker

3 juni                                           Kompletterande betyg ska senast vara oss tillhanda

Vecka 24                                     Utbildningens ledningsgrupp antar studenter till utbildningen

Vecka 25                                     Antagningsbesked skickas ut

19 augusti                                   Utbildningen startar

 

TERMINSTIDER FÖR VÅRA NU BEVILJADE UTBILDNINGSOMGÅNGAR:

Start hösten 2017:

Termin 1, 14/8 2017 – 15/12 2017 (18 veckor, 90 YH-poäng)

Termin 2, 8/1 2018 – 8/6 2018 (22 veckor, 110 YH-poäng)

Termin 3, 20/8 2018 – 21/12 2018 (18 veckor, 90 YH-poäng)

Termin 4, 7/1 2019 – 7/6 2019 (22 veckor, 110 YH-poäng)

 

Start hösten 2018:

Termin 1, 20/8 2018 – 21/12 2018 (18 veckor, 90 YH-poäng)

Termin 2, 7/1 2019 – 8/6 2019 (22 veckor, 110 YH-poäng)

Termin 3, 19/8 2019 – 20/12 2019 (18 veckor, 90 YH-poäng)

Termin 4, 13/1 2020 – 12/6 2020 (22 veckor, 110 YH-poäng)

 

Start hösten 2019:

Termin 1, 19/8 2019 – 20/12 2019 (18 veckor, 90 YH-poäng)

Termin 2, 13/1 2020 – 12/6 2020 (22 veckor, 110 YH-poäng)

Termin 3, 17/8 2020 – 18/12 2020 (18 veckor, 90 YH-poäng)

Termin 4, 11/1 2021 – 11/6 2021 (22 veckor, 110 YH-poäng)

 

Hela utbildningen består av 400 YH-poäng där 5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

Studietakten är helfart, det vill säga 40 timmar per vecka.