Vanliga frågor och svar

Vad krävs vid ansökan?

Innan du ansöker bör du ha granskat att du uppfyller den behörighet som utbildningen kräver.

Du ansöker genom att klicka på ansökningsknappen på aktuell utbildning vilken du hittar i listen ovan.

Då hamnar du hos yh-antagning.se och där registrerar du ett konto med din e-postadress. All kommunikation gällande ansökningsprocessen kommer att ske via din inloggning hos yh-antagning.se. Du får en avisering till din registrerade e-postadress och för att läsa meddelandet behöver du logga in i systemet.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse. Du kan ändra i din ansökan fram till sista ansökningsdag.

Dokument som du ska bifoga i din ansökan

Se till att du har tillgång till alla dokument du behöver bifoga för att du genom din ansökan ska ses som behörig att söka till utbildningen. Tänk på att alla dokument måsta vara mycket tydliga och läsbara. Ditt namn och personnummer måste framgå av varje dokument. Du kan ta avstamp utifrån nedanstående checklista.

  • Betyg, gymnasiala studier (obligatoriskt)

Ladda upp betygsdokument från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.

  • Datorkunskap/dataerfarenhet (obligatoriskt)

Bifoga intyg som styrker att du uppfyller något av följande:

  1. Du har läst någon av gymnasiekurserna Datorkunskap (minst 50 gymnasiepoäng), Information och kommunikation 1 eller Programhantering och erhållit lägst betyget G/E/3.
  2. Datorkunskaper genom arbetslivserfarenhet. Du ska bifoga ett underskrivet dokument där det tydligt framgår att du har använt dator som arbetsredskap och på vilket sätt. Förutom underskriften på intyget ska där även finnas kontaktuppgifter till den som intygar.
  3. Du har intyg, betyg eller certifikat som intygar att du har genomfört annan datautbildning.
  • Dokument som visar att du vill komplettera din ansökan med betyg senast angivet datum (om detta är relevant för dig).
  • Reell kompetens (om detta är relevant för dig).

Ladda upp handlingar, till exempel intyg och betyg som styrker din reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa den formella behörigheten som krävs för utbildningen.