YH-utbildning

Trafikteknik

Yrkeshögskoleutbildningen Trafikteknik är en tämligen ny utbildning. Vi är den enda utbildningsanordnaren i landet som bedriver den och vi har i dagsläget den första klassen i full gång.

Utbildningen bedrivs på distans och helfart.

Vi har av Myndigheten för yrkeshögskolan fått två utbildningsomgångar beviljade – en med start augusti 2018 och en med start augusti 2019.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, dvs nivå 5 på SeQF-skalan.

Utöver den grundläggande behörigheten kräver vi som utbildningsanordnare vissa särskilda förkunskaper gällande yrkeshögskoleutbildningen Trafikteknik. Du uppfyller villkoren för särskilda förkunskaper om du har kurserna:

 • Svenska B/2 med lägst betyg Godkänd/E eller betyg 3 på en treårig gymnasielinje i en äldre utbildningsform
 • Engelska B/6 med lägst betyg Godkänd/E eller betyg 3 på en treårig gymnasielinje i en äldre utbildningsform
 • Datakunskap 50 p eller motsvarande.

Med motsvarande kunskap menar vi att du införskaffat dig motsvarande kunskap genom annan gymnasiekurs/datautbildning alternativt via yrkesliv. Detta ska i så fall styrkas genom betyg eller intyg.

Om yrket

Det är en stor nationell efterfrågan på kompetens inom detta gebit och en utbildning som kan ge sökande till dessa tjänster en bred kunskapsbas har länge varit efterfrågad. Titlarna kan nationellt variera med relevanta befattningar att söka efter genomgången utbildning kan vara bland annat vara Trafikingenjör, Trafikhandläggare, Trafikplanerare, Trafiksamordnare, Trafikutredare, Gatuinspektör och Samhällsplanerare. Du kan även arbeta inom privat sektor som konsult.

Det är framför allt i våra kommuner runt om i landet som efterfrågan på denna typ av kompetens är tydlig och det är på deras initiativ utbildningen kom till stånd. Du kan där komma att arbeta med ärenden som rör trafiklagstiftning, framkomlighet och trafikmiljö där du handlägger och beslutar i relevanta ärenden och samverkar med bland annat polis, länsstyrelse och politiker.

Arbetet handlar om att leda trafikanterna rätt och underlätta deras resa. I arbetet ingår även att göra trafikmiljön längs vägarna säkrare och mer informativ. Även beställningar av bland annat vägmärken är aktuellt och du deltar i olika utvecklingsgrupper.
Arbetet är varierande beroende på var du arbetar. Det viktigaste är att se till att arbetet flyter på och försöka hålla alla bollar i luften i styr. Den ena dagen kan du sitta hela dagen och skriva beslut, där du gör en bedömning utifrån trafiklagstiftningen och skriva remissvar till länsstyrelsen. En annan dag kan gå åt till att ta hand om akuta problem, som driftledare eller allmänheten har påpekat och att förbereda ärenden genom att rita upp framtida vägmärken och ta in prisuppgifter.
Viktiga egenskaper för att kunna jobba inom dessa befattningar är lyhördhet och förståelse för hur trafikanterna känner för trafiken och trafikmiljön.

Om utbildningen – innehåll och kurser

Undervisningen bedrivs på distans och omfattar heltidsstudier. Då undervisningen sker just på distans behöver du tillgång till en dator med webbkamera. Headset och fast internetuppkoppling underlättar dina studier.

Utbildningen består av ett antal delkurser. I samband med varje kurs startas upp genomförs en fysisk träff på 1-2 dagar vilka oftast förläggs i Örebro. Upplägget kan sen skilja sig åt mellan de olika delkurserna. Det är viktigt att du tar ansvar för att delta på både de fysiska träffarna och ta del av det material som tillhandahålls. Det kräver mycket eget ansvar en stor portion driv för att studera på distans då du inte har dina lärare och klasskamrater fysiskt nära dig. Du måste ta eget initiativ för att tillskansa dig de kunskaper du behöver för att genomföra utbildningen.

Momenten i utbildningen distribueras lättåtkomligt i vår utbildningsplattform Canvas där du kan delta i undervisningen oavsett geografisk position. Undervisningen sker till stor del genom inspelade föreläsningar och livekonferenser. Men även förmedlade inlämningsuppgifter, planlagda tillfällen för diskussioner, arbete i grupp, seminarier och hemtentamen är aktuella.

Under utbildningen har du kontakt med utbildningsanordnare och lärare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål.

Varje delkurs har sin egen kursplan och därigenom sina egna mål. Delkurserna är:

 • Arbete på väg
 • Drift och underhåll av gaturummet
 • Enskilda vägar
 • Introduktion
 • IT på vägen
 • Juridik och myndighetsutövning
 • Kommunikation
 • Lärande i arbete – LIA I (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA II (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA III (8 veckor)
 • Samhällsplanering
 • Självständigt arbete och metod
 • Vägar och gators utformning

Lärande i arbete, LIA– yrkeshögskolans form av praktik sker på plats ute på en arbetsplats och den första perioden ska ske inom en kommunal verksamhet. LIA-perioderna genomförts under termin 2,3 och 4.

Länkar

Säkerhet vid arbete på kommunala vägar – Föreningen SAK

Fackförbund.com – lämpliga fackförbund för yrket

Statens väg- & transportforskningsinstitut – VTI

Framtid.se – mer information om yrket

Myndigheten för yrkeshögskolan – MYh

Centrala studiestödsnämnden – CSN