Påverka framtidens trafikmiljö

Trafikteknik

Trafikteknik är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning som sedan hösten 2018 bedrivs av Consensus. Vi är den enda utbildningsanordnaren i landet som bedriver utbildningen och har i dagsläget vår femte och sjätte klass i full gång. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, dvs nivå 5 på SeQF-skalan.

Om yrket

Det finns en nationell efterfrågan på kompetens inom detta gebit och en utbildning som kan ge sökande till dessa tjänster en bred kunskapsbas har länge varit efterfrågad. Titlarna kan nationellt variera med relevanta befattningar att söka efter genomgången utbildning kan vara bland annat vara Trafikingenjör, Trafikhandläggare, Trafikplanerare, Trafiksamordnare, Trafikutredare och Gatuinspektör. Du kan även arbeta inom privat sektor som konsult med trafikrelaterade frågor.

Störst anställningsbehov finns idag i storstadsregionerna, men också många mindre kommuner runtom i landet saknar den kompetens du får i utbildningen. Det kan vara bra att höra sig för i sitt närområde hur läget ser ut om man inte är beredd att flytta för jobb.

Utbildningen kom till på initiativ från kommuner runtom i landet där man under en tid efterfrågat denna typ av kompetens. Om du efter utbildningen jobbar i en kommun kan du där komma att arbeta med ärenden som rör trafiklagstiftning, framkomlighet och trafikmiljö där du handlägger och beslutar i relevanta ärenden och samverkar med bland annat polis, länsstyrelse och politiker.

Arbetet handlar om att leda trafikanterna rätt och underlätta deras resa. I arbetet ingår även att göra trafikmiljön längs vägarna säkrare och mer informativ. Även beställningar av bland annat vägmärken är aktuellt och du deltar i olika utvecklingsgrupper.

Arbetet är varierande beroende på var du din anställning. Det skiljer mellan kommun/region/statligt arbete och privat sektor, men också mellan olika kommuner i fråga om storlek, geografiskt läge, organisationsstruktur m.m. Det viktigaste är att se till att arbetet flyter på och försöka hålla alla bollar i luften i styr. Den ena dagen kan du sitta hela dagen och skriva beslut, där du gör en bedömning utifrån trafiklagstiftningen och skriva remissvar till länsstyrelsen. En annan dag kan gå åt till att ta hand om akuta problem, som driftledare eller allmänheten har påpekat och att förbereda ärenden genom att rita upp framtida vägmärken och ta in prisuppgifter. Viktiga egenskaper för att kunna jobba inom dessa befattningar är lyhördhet och förståelse för hur trafikanterna känner för trafiken och trafikmiljön.

 

Om utbildningen – innehåll och kurser

Utbildningen går på helfart, dvs 100% studietakt, och genomförs på distans med ett antal fysiska träffar i Örebro. Detta är viktigt att betänka om du avser att arbeta eller bedriva övriga studier parallellt med dina YH-studier hos oss. Vi som utbildningsanordnare rekommenderar inte arbete eller övriga studier parallellt. Obligatoriska träffar, handledningar, seminarier, gruppträffar och andra moment schemaläggs på dagtid då du behöver kunna delta.

Då utbildningen bedrivs på distans vilket gör att du behöver tillgång till en dator (laptop rekommenderas) med webbkamera. Headset och stadig internetuppkoppling underlättar dina studier.

Momenten i utbildningen distribueras lättåtkomligt i vår utbildningsplattform där du kan delta i undervisningen oavsett geografisk position. Undervisningen sker till stor del genom inspelade föreläsningar och livekonferenser. Men även förmedlade inlämningsuppgifter, planlagda tillfällen för diskussioner, arbete i grupp, seminarier och hemtentamen är aktuella.

Under utbildningen har du kontakt med utbildningsanordnare och lärare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål.

Utbildningen består av ett antal delkurser. I samband med att varje kurs startas upp genomförs en fysisk träff på 1-2 dagar vilka oftast förläggs i Örebro. Upplägget kan sen skilja sig åt mellan de olika delkurserna. Det är viktigt att du tar ansvar för att delta på både de fysiska träffarna och ta del av det material som tillhandahålls. Det krävs mycket eget ansvar en stor portion driv för att studera på distans då du inte har dina lärare och klasskamrater fysiskt nära dig. Du måste ta eget initiativ för att tillskansa dig de kunskaper du behöver för att genomföra utbildningen. Varje delkurs har sin egen kursplan och därigenom sina egna mål.

Delkurser:

 • Arbete på väg
 • Drift och underhåll av gaturummet
 • Enskilda vägar
 • Introduktion
 • IT på vägen
 • Juridik och myndighetsutövning
 • Kommunikation för trafiktekniker
 • Lärande i arbete – LIA I (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA II (6 veckor)
 • Lärande i arbete – LIA III (8 veckor)
 • Samhällsplanering
 • Självständigt arbete och metod
 • Vägar och gators utformning

Lärande i arbete, LIA– yrkeshögskolans form av praktik sker på plats ute på en arbetsplats. LIA-perioderna genomförts under termin 2, 3 och 4. Observera att fysisk närvaro ute i arbetslivet är på heltid på en arbetsplats under alla tre LIA-perioder samt att detta är obligatoriska moment under utbildningen.

 

Viktiga länkar

Kort om Trafikteknik

 • 2 år (400 YH-poäng)
 • Yrkeshögskoleexamen
 • 100% studietakt (heltidsstudier)
 • Distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Örebro
 • 25% praktik – Lärande i Arbete
 • Egen dator krävs – bärbar rekommenderas
 • Stadig internetuppkoppling och headset med mikrofon krävs
 • CSN-berättigad
 • Kostnadsfri

ANSÖKAN

 • Ansökan är öppen 15 februari – 15 april 2023
 • Utbildningsstart 14 augusti 2023

Vi startar upp en ny klass i augusti 2024.

Till den öppnar vi upp möjligheten att ansöka 15 februari 2024.

 

Ansökan är stängd

 

Vanliga frågor och svar

Att studera på yrkeshögskola
Behörighet – Betyg och urval
Det här krävs vid ansökan
Viktiga datum
Särskilt pedagogiskt stöd
Studiemedel och kostnader