YH-utbildning

Kurser och innehåll

Varje kurs har en egen kursplan med olika moment, innehåll och examinationsformer. På varje kurs kan du få betyget IG, G eller VG.

 

Medicinsk vårdadministratör

Undervisning sker i storgrupp, halvgrupp, mindre grupper och genom handledning på plats i Consensus lokaler. Utbildningen genomförs på heltid och erbjuder en flexibel arbetsform genom en kombination av lärarledda utbildningsdagar och tid för självstudier. Det är inte möjligt att studera på distans.

 • Anatomi och sjukdomslära
 • ​Det offentliga uppdraget
 • Diagnosklassificering
 • Ekonomistyrning och ekonomiska begrepp
 • Introduktionskurs
 • IT i vården
 • Kommunikation, bemötande, etik
 • LIA 1 (6 veckor)
 • LIA 2 (6 veckor)
 • LIA 3 (8 veckor)
 • Medicinsk administrativ språkkurs
 • Medicinsk dokumentation och administration
 • Medicinsk terminologi
 • Organisation och ledning
 • Processtyrning och förbättringsarbete
 • Självständigt arbete och metod

Bortsett från LIA är det schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan. Övrig tid studerar du hemma.

 

Trafikteknik

Undervisningen bedrivs på distans och omfattar heltid. Varje kurs börjar med en fysisk uppstartsträff där anvisningar, upplägg och examinationsform för kursen förmedlas. Upplägget kan sen skilja sig åt mellan de olika delkurserna.

Övriga aktuella moment kan distribueras och/eller genomföras antingen fysiskt på plats eller via länk såsom Skype där studenten kan delta i/få ta del av muntlig undervisning oavsett geografisk position. Undervisningen sker till stor del genom föreläsningar (fysiska på plats eller via länk). Men även förmedlade övningsuppgifter, planlagda tillfällen för diskussioner, arbete i grupp, seminarier och fältstudiedag.

LIA-praktik förläggs till termin 2-4. Allt utbildningsmaterial kommer att finnas lätt åtkomligt via lärplattform. Aktuella examinationsformer är inlämningsuppgifter enskilt och i grupp, enskild hemtentamen, redovisning och salstentamen

Det är viktigt att du tar ansvar för att delta på både de fysiska träffarna och de förläsningar som ges via webben. Under utbildningen har du kontakt med både utbildningsledare och lärare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål.

 • Arbete på väg
 • Drift och underhåll av gaturummet
 • Enskilda vägar
 • Gator och vägars utformning
 • Introduktion
 • IT på vägen
 • Juridik och myndighetsutövning
 • Kommunikation
 • LIA I
 • LIA II
 • LIA III
 • Samhällsplanering
 • Självständigt arbete och metod

Material
Du behöver tillgång till en dator med webbkamera. Headset och fast internetuppkoppling underlättar dina studier.

 

VÅRA LÄRARE
Våra lärare har bred pedagogisk kompetens, erfarenhet från yrkeslivet liksom från undervisning på universitet, högskola och yrkeshögskola.

LÄRANDE I ARBETE, LIA
Lärande i arbete, LIA, innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar med praktiska kunskaper till exempel insyn i vårdens datasystem. All LIA är obligatorisk.

LIA är förlagd inom privat och offentlig verksamhet. Det är utbildninganordnaren tillsammans med LIA-gruppen som samlar in och fördelar LIA-platser. Du som måste vara beredd på att pendla till din LIA-plats och du står för alla kostnader till och från dina LIA-platser under utbildningen.

Studiemedel
Utbildningen är studiemedelsberättigad under hela studietiden. Detta gäller även när du är ute på LIA.

Du som student måste själv ta kontakt med CSN för att kunna ansöka om studiemedel. Alla dokument du behöver för att ansöka om studiemedel hittar du på www.csn.se

Vi tar inte ut några avgifter för utbildningen. Du får själv stå för inköp av litteratur samt eventuella resekostnader till och från skolan samt dina LIA-platser under utbildningen.