Utbildningar

Kunskap för dig som vill ta nästa steg

Våra utbildningar och kurser lockar deltagare från företag och organisationer över hela Sverige. Hos oss på Consensus utbildning får du inte bara ny värdefull kunskap utan också ett spännande erfarenhetsutbyte med deltagare från olika branscher och sammanhang. Vi har ett brett utbud av kurser och utbildningar inom ledarskap, projektledning, teknik och kravutbildningar. Vi erbjuder också två utbildningar för yrkeshögskolan: Medicinsk vårdadministratör och Trafikteknik. Självklart utformar vi också specifika och unika utbildningar enligt önskemål. Kontakta oss för att diskutera unikt anpassade kunskapslösningar.

Vi erbjuder

  • Utbildningar inom ledarskap, projektledning och teknik.

Caroline Hellström - Utbildningssamordnare

Att jobba med människor är ett arbete i konstant rörelse

Något av det roligaste med att arbeta på Consensus är att vi hela tiden är i rörelse vilket jag tycker är inspirerande. Vi jobbar hela tiden hårt och engagerat med att utveckla kundrelationerna och våra olika tjänster. Vi vill också vara en närvarande och rådgivande partner, en aktiv roll som verkligen passar mitt eget sätt att se på framgångsrika kundrelationer.

Caroline Hellström

Våra utbildningar

AllaAdministrationAffärsutvecklingLedarskapProjektTeknikUtbildningar

Våga vara chef

Consensus arbetar med affärsutveckling och ledarutveckling i ett helhetsperspektiv och vi anser att ekonomisk och mänsklig tillväxt måste gå hand i hand.

Datum:
11-12/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 2018 och 4/3 2019 (uppföljningsdag)

Läs mer

Utvecklande ledarskap

Att få utveckla dina dagliga ledarbeteenden för att därigenom öka effektiviteten i organisationen samt den personliga utvecklingen hos chefer, ledare och medarbetare.

Datum:
Just nu finns inga inplanerade kursdatum

Läs mer

Produktionstekniker

Programmet ska ge deltagaren en tydlig helhetsbild av hur ett produktionsflöde kan effektiviseras. Programmet visar ett antal verktyg och tekniker att använda i produktionsteknikerns dagliga arbete.

Datum:
Just nu finns inga inplanerade kursdatum.

Läs mer

Preppkurs för PMP-certifiering

Detta är en kurs som ger dig en stabil grund att stå på inför PMP®- certifieringstestet. För att kunna ge bästa möjliga feedback begränsar vi antalet till 15 deltagare. Under fem dagar varvas teori med praktiska övningar.

Datum:
Just nu finns inga inplanerade kursdatum.

Läs mer

Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt är en kurs som fokuserar på de så kallade mjuka delarna i projektledarskapet, det vill säga själva ledarskapet i projekt.

Datum:
Just nu finns inga inplanerade kursdatum.

Läs mer

Hydraulik grund

Kursen omfattar 4 dagar och riktar sig mot underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Samt säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Datum:
2-5 oktober, 2018

Läs mer

Hur hantera och förebygga misskötsel?

Målet med utbildningen är att ge kunskap om hur man enligt lagen och på bästa sätt kan hantera problematiska situationer med misskötsel på arbetsplatsen, att skapa trygghet i din roll som arbetsledare och chef.

Datum:
Just nu finns inga inplanerade kursdatum.

Läs mer

El för mekaniker

Utbildningen omfattar elsäkerhet - Arbetsföreskrifterna samt grundläggande kunskaper inom el lära.

Datum:
15-19 oktober, 2018

Läs mer

Arbetsmiljö, grund

I kursen behandlas grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet. Vi redogör för vad arbetsmiljölagstiftningen säger som bakgrund till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Datum:
6-7 december, 2018

Läs mer

Skyddsombudsutbildning, 2 dagar

Introduktion till arbetsmiljö för Skyddsombud är en grundkurs som riktar sig till skyddsombud med inga eller knappa kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Datum:
15 Nov 2018

Läs mer

Skyddsombudsutbildning, 1 dag

Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen. Denna dag fokuserar på just skyddsombudets roll.

Datum:
Just nu finns inga inplanerade kursdatum.

Läs mer

Sjukdomsklassificering – ”DRG”

Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs självständigt ska kunna klassificera diagnoser inom vården på grundval av patientjournalhandlingar efter att ansvarig läkare ställt huvud- och eventuella bidiagnoser.

Datum:
v. 37: 13-14/9, v. 38: 18-20/9, v. 40 3-4/10, v. 41: 10-11/10, v. 43: 22/10 - Avslutande tentamen

Läs mer

Samordnarutbildning

Att samordna på ett framgångsrikt sätt kräver god förmåga att organisera, kommunicera och skapa engagemang hos medarbetarna. Den som ska samordna allt och alla måste förstå hur en grupp fungerar och se sin egen roll som ledare och samordnare.

Datum:
02 oktober 2018

Läs mer

Effektiv stresshantering

Utbildningen syftar till att öka kunskap om hur stress skapas och uppmärksammas samt hur man förebygger stress på arbetsplatsen.

Datum:
Just nu finns inga inplanerade kursdatum.

Läs mer

Praktisk projektledning

Kursen vänder sig till alla som arbetar i projektform, t.ex.projektledare, projektbeställare och projektdeltagare, och som vill öka sin förmåga eller förståelse i att arbeta i projektform.

Datum:
HT 2018: 8/10, 15/10 och 22/10

Läs mer

Stärk dig som ledare

Kursen vänder sig till alla som arbetar i projektform, t.ex.projektledare, projektbeställare och projektdeltagare, och som vill öka sin förmåga eller förståelse i att arbeta i projektform.

Datum:
29 Aug, 2018

Läs mer