Vanliga frågor och svar

Studiemedel och kostnader

En yrkeshögskoleutbildning är studiemedelsberättigad under hela studietiden. Detta gäller även när du är ute på din praktik – LIA. Du som student måste själv ta kontakt med CSN för att kunna ansöka om studiemedel. Alla dokument du behöver för att ansöka om studiemedel hittar du på Centrala studiestödsnämnden – CSN

Utbildningen är kostnadsfri, däremot bekostar du själv inköp av t.ex. kurslitteratur samt eventuella resekostnader.