Vanliga frågor och svar

Vad krävs vid ansökan?

Innan du ansöker bör du ha granskat att du uppfyller den behörighet som utbildningen kräver. Våra behörighetskrav kan du läsa om här.

När du ansöker via respektive utbildnings sida hamnar du hos yh-antagning.se . Där registrerar du ett konto med din e-postadress. All kommunikation gällande ansökningsprocessen kommer att ske via din inloggning hos yh-antagning.se.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse. Du kan ändra i din ansökan fram till sista ansökningsdag.

 

Dokument som du ska bifoga i din ansökan.

Se till att du har tillgång till alla dokument du behöver bifoga för att du genom din ansökan ska ses som behörig att söka till utbildningen. Tänk på att alla dokument måsta vara mycket tydliga och läsbara. Ditt namn och personnummer måste framgå på varje dokument. Du kan ta avstamp utifrån nedanstående checklista.

  • Betyg, gymnasiala studier (obligatoriskt)
    • T.ex. betygsdokument från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.
  • Dokument som visar att du vill komplettera din ansökan med betyg senast angivet datum (om detta är relevant för dig).
    • T.ex. antagningshandlingar till en eller flera kurser du kommer att läsa under våren.
  • Reell kompetens (om detta är relevant för dig)
    • T.ex. intyg och betyg som styrker din reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa den formella behörigheten som krävs för utbildningen.