Vanliga frågor och svar

Tidsplan för antagningsprocess och terminstider

TIDSPLAN FÖR 2024 ÅRS ANTAGNINGSOMGÅNG:

15 februari Ansökan öppnar
15 april Sista ansökningsdag
Vecka 16-19  

Handläggning av inkomna ansökningar – behörighetsbedömning med i aktuella fall besked om tillämpliga behörighetstester.

Vecka 20 Besked till behöriga sökanden om urvalsprocessen
Vecka 21-22 Urvalsmoment sker
12 juni Godkända kompletteringar ska senast vara oss tillhanda
Vecka 25 Antagningsbesked skickas ut.
Vi kommer då att be dig bekräfta att du önskar din studieplats. Observera att när du tackat ja till din erbjudna plats kommer vi att ta bort eventuellt övriga ansökningar till ytterligare utbildningar längre ner i din prioritetsordning. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på Consensus.
19 augusti Utbildningen startar

 

TERMINSTIDER FÖR VÅRA NU BEVILJADE UTBILDNINGSOMGÅNGAR:

Klass med start augusti 2022:

Termin 1 2022-08-15—2022-12-16 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2023-01-09—2023-06-09 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2023-08-14—2023-12-15 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2024-01-08—2024-06-07 22 veckor  110 YH-poäng

 

Klass med start augusti 2023:

Termin 1 2023-08-14—2023-12-15 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2024-01-08—2024-06-07 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2024-08-19—2024-12-20 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2025-01-13—2025-06-13 22 veckor  110 YH-poäng

 

Klass med start augusti 2024:

Termin 1 2024-08-19—2024-12-20 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2025-01-13—2025-06-13 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2025-08-18—2025-12-19 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2026-01-12—2026-06-12 22 veckor  110 YH-poäng