Vanliga frågor och svar

Tidsplan för antagningsprocess och terminstider

 

TIDSPLAN FÖR 2021 ÅRS ANTAGNINGSOMGÅNG:

15 februari Ansökan öppnar
15 april Sista ansökningsdag
Vecka 16-19 Handläggning av inkomna ansökningar
Vecka 20 Besked till behöriga sökanden om urvalsprocessen
Vecka 21-22 Urvalsmoment sker
7 juni Kompletteringar ska vara tillhanda
Vecka 25 Antagningsbesked skickas ut
16 augusti Utbildningen startar

 

 

TERMINSTIDER FÖR VÅRA NU BEVILJADE UTBILDNINGSOMGÅNGAR:

Klass med start augusti 2019:

Termin 1 2019-08-19 – 2019-12-20 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2020-01-13 – 2020-06-12 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2020-08-17 – 2020-12-18 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2021-01-11 – 2021-06-11 22 veckor  110 YH-poäng

 

Klass med start augusti 2020:

Termin 1 2020-08-17—2020-12-18 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2021-01-11—2021-06-11 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2021-08-16—2021-12-17 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2022-01-10—2022-06-10 22 veckor  110 YH-poäng

 

Klass med start augusti 2021:

Termin 1 2021-08-16—2021-12-17 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2022-01-10—2022-06-10 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2022-08-15—2022-12-16 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2023-01-09—2023-06-09 22 veckor  110 YH-poäng