Vanliga frågor och svar

Tidsplan för antagningsprocess och terminstider

 

TIDSPLAN FÖR 2022 ÅRS ANTAGNINGSOMGÅNG:

15 februari Ansökan öppnar
15 april Sista ansökningsdag
Vecka 16-19 Handläggning av inkomna ansökningar
Vecka 20 Besked till behöriga sökanden om urvalsprocessen
Vecka 21-22 Urvalsmoment sker
7 juni Kompletteringar ska vara tillhanda
Vecka 25 Antagningsbesked skickas ut
15 augusti Utbildningen startar

 

 

TERMINSTIDER FÖR VÅRA NU BEVILJADE UTBILDNINGSOMGÅNGAR:

Klass med start augusti 2021:

Termin 1 2021-08-16—2021-12-17 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2022-01-10—2022-06-10 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2022-08-15—2022-12-16 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2023-01-09—2023-06-09 22 veckor  110 YH-poäng

 

Klass med start augusti 2022:

Termin 1 2022-08-15—2022-12-16 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2023-01-09—2023-06-09 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2023-08-14—2023-12-15 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2024-01-08—2024-06-07 22 veckor  110 YH-poäng

 

Klass med start augusti 2023:

Termin 1 2023-08-14—2023-12-15 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2024-01-08—2024-06-07 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2024-08-19—2024-12-20 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2025-01-13—2025-06-13 22 veckor  110 YH-poäng

 

Klass med start augusti 2024:

Termin 1 2024-08-19—2024-12-20 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 2 2025-01-13—2025-06-13 22 veckor  110 YH-poäng
Termin 3 2025-08-18—2025-12-19 18 veckor  90 YH-poäng
Termin 4 2026-01-12—2026-06-12 22 veckor  110 YH-poäng